Pismo od Burmistrza Dzielnicy Mokotów w sprawie Koronawirusa

Pismo od Burmistrza Dzielnicy Mokotów w sprawie Koronawirusa

Burmistrza Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy wysłał do klubu pismo w sprawie rozważenia ograniczenia działalności sportowej z uwagi na Koronawirusa. Klub Centaury Warszawa podjął decyzję o zawieszeniu treningów wszystkich grup wiekowych do odwołania.

Szanowni Państwo,

mając na celu zapewnienie mieszkańcom i osobom przebywającym na terenie dzielnicy
Mokotów bezpieczeństwa poprzez zmniejszenie ryzyka zakażenia koronawirusem,
zwracam się do Państwa z prośbą o rozważenie ograniczenia działalności, szczególnie
rozważenia rezygnacji organizacji imprez, turniejów i zawodów, wyjazdów, otwartych zajęć,
czy spotkań.

Obserwuję też tendencje polskich związków sportowych do zawieszania wydarzeń do dnia
31 marca lub bezterminowo do odwołania. Wydaje się to w chwili obecnej działaniem
rozważnym, uzasadnionym oraz rekomendowanym.

Liczę na Państwa zrozumienie i współpracę.

z poważaniem
Rafał Miastowski
Burmistrz dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy