Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy

Jak przekazać 1% podatku na Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy Centaury Warszawa?

Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT:

 • - PIT 28 – rubryki „M” i „N”, poz. 126-130
 • - PIT 36 – rubryki „O” i „P”, poz. 305-309
 • - PIT 36L – rubryki „N” i „O”, poz. 105-109
 • - PIT 37 – rubryki „H” i „I”, poz. 124-128
 • - PIT 38 – rubryki „G” i „H”, poz. 58-62

 • 1. W każdym przypadku w pierwszej z wymienionych rubryk należy podać nr KRS organizacji pożytku publicznego, w naszej sytuacji jest to numer: KRS Fundacji Partnerstwo: 0000197334
 • 2. W drugiej rubryce należy wpisać kwotę, którą chcemy przekazać (może to być maksymalnie 1% obliczonego podatku).
 • 3. W trzeciej rubryce w pozycji „Cel szczególny 1%” należy wpisać pełną nazwę i adres klubu, któremu chcemy przekazać 1% swojego podatku, czyli:
  • Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy "Centaury"
  • 02-637 Warszawa, ul. Spartańska 4
 • 4. W pozycji kolejnej możecie zadecydować czy chcecie, aby wasze dane osobowe zostały przekazane do klubu sportowego, któremu przekazujecie darowiznę tj. imię, nazwisko, adres oraz kwota 1%. Dane te zostaną przekazane, jeżeli zaznaczycie iksem kwadrat w przedostatniej pozycji wyrażamy zgodę na przekazanie Fundacji podstawowych danych.

PRZYKŁAD - Na podstawie deklaracji PIT 37
H. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)  Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS) organizacji wybranej z wykazu oraz wysokość kwoty na jej rzecz.
124. Numer KRS 0000197334 Wnioskowana kwota Kwota z poz. 125 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz. 118 po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. 125.  34 zł 70 gr
I.INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Podatnicy, którzy wypełnili część H, w poz. 126 mogą podać cel szczegółowy 1%., a zaznaczając kwadrat w pozycji 127 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska I adresu wraz z informacją o kwocie z poz. 125. W pozycji 128 można podać dodatkowo informację, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).
126. Cel szczegółowy 1%  Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy „Centaury” 02-637 Warszawa ul Spartańska 4
128. 127. Wyrażam zgodę X
WAŻNE! Bardzo ważne jest wypełnienie pozycji „Cel szczególny 1%” wpisując nazwę i adres klubu, ponieważ jeżeli nie wypełnicie tych danych pieniądze, które przekażecie pozostaną w Fundacji Partnerstwo i nie zostaną przelane na nasze konto.